คุณรู้จักร้านลิลลี่ดอทคอมจากที่ไหนค่ะ
ค้นหาจาก Google
เพื่อนบอกต่อ
โบว์ชัวร์
สื่อนิตยาสาร
ป้ายประกาศ
เว็บลิ้ง
อื่นๆ

เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay

บทความ
เช็คระดับความอ้วนและภาวะเสี่ยง (อ่าน 3073/ตอบ 0)

การจะประเมินว่าอ้วนหรือไม่ เรามิได้ประเมินจากการดูด้วยสายตาอย่างเดียว

แต่จะประเมินจาก ดัชนีมวลกาย ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย

มีวิธีการประเมินง่ายๆแต่ได้ผลดีได้แก่

  • ดัชนีมวลกาย BMI (body mass index)
  • วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

ดัชนีมวลกาย BMI (Body Mass Index)

การวัดปริมาณไขมันในร่างกายเป็นเรื่องที่ต้องใช้เครื่องมือในการวัด

 จึงใช้ดัชนีมวลกายมาวัด ค่าที่ได้มีความแม่นยำพอสมควร

และสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย วิธีวัดก็สะดวก

สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย
ดัชนีมวลกาย BMI = น้ำหนัก (กก)
ส่วนสูง (ม)²

MI สามารถวัดได้ง่ายโดยวัดส่วนสูงและน้ำหนักและคำนวณตามสูตร
โดยใช้น้ำหนักและส่วนสูงค่านี้
 จะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในร่างกาย
ข้อระวัง BMI ใช้ประเมินปริมาณไขมันในผู้ที่มีกล้ามมากๆไม่ได้
 และประเมินในผู้ที่กล้ามเนื้อลีบจากสูงอายุไม่ได้

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกาย ระดับความอ้วน และภาวะเสี่ยง

  ภาวะเสี่ยงต่อโรค

น้ำหนัก

BMI
กก/ตารางเมตร
Obesity class
ระดับความอ้วน
เส้นรอบเอว
ชาย < 40 นิ้ว
หญิง < 35 นิ้ว
ชาย > 40 นิ้ว
หญิง > 35 นิ้ว
น้ำหนักน้อย <18.5   --- ---
น้ำหนักปกติ 18.5-24.9   --- ---
น้ำหนักเกิน 25-29.9   เพิ่ม สูง
โรคอ้วน 30-34.9 1 สูง สูงมาก
35-39.9 2 สูงมาก สูงมาก
อ้วนมาก >40 3 สูงมากๆๆ สูงมากๆๆ
  • ภาวะเสี่ยงต่อโรค หมายถึงภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง ความดันโลหิตสูง

          และโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันในเลือดสูง

  • ผู้ป่วยที่มีเส้นรอบเอวมากแม้ว่า BMI จะปกติก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นกัน

         จะเห็นได้ว่าท่านที่มีดัชนีมวลกายตั้ง 25 ขึ้นไปโดยเฉพาะมีเส้นรอบเอวมากว่า

         40 นิ้วในชาย 35 นิ้วในหญิงจะต้องเริ่มรักษาอย่างจริงจัง


      วัดเส้นรอบเอว Waist circumference

ค่ารอบเอวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
  • ชาย >40 นิ้วหรือ 102ซม.
  • หญิง > 35 นิ้วหรือ 88 ซม.
  • การวัดเส้นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในอวัยวะภายในช่องท้อง

         หากมีไขมันช่องท้องมาก จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

        มากกว่าไขมันที่อยู่ตามแขนหรือขา ผู้ที่มีดัชนีมวลกายเกิน แต่เส้นรอบเอวไม่เกิน

        กลุ่มนี้มีความเสี่ยงต่อโรคไม่มาก

  • วิธีการวัดเส้นรอบเอว วัดรอบเอวระดับกึ่งกลางกระดูกสะโพกส่วนบนสุด

         และขอบล่างของกระดูกซี่โครงให้ขนานกับพื้น และต้องวัดขณะหายใจออกเท่านั้น


ลิลลี่ดอทคอมสวัสดีค่ะ
//