คุณรู้จักร้านลิลลี่ดอทคอมจากที่ไหนค่ะ
ค้นหาจาก Google
เพื่อนบอกต่อ
โบว์ชัวร์
สื่อนิตยาสาร
ป้ายประกาศ
เว็บลิ้ง
อื่นๆ

เช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay

บทความ
ตลาดอาหารเสริมของไทยติดลำดับ 1 ของโลก (อ่าน 3327/ตอบ 0)
 

ตลาดอาหารเสริมของไทยติดลำดับ 1 ของโลก 
ที่มา : กรุงเทพออนไลน์ วันที่ 16 มีนาคม 2552
________________________________________


ผู้บริโภคชาวไทยทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมติดลำดับแรกของโลก เหตุผลหลักต้องการเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโรค

นีลเส็นเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยสนใจการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมมากที่สุดในโลกและครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทานเปิดเผยว่าทานเป็นประจำทุกวัน

การสำรวจถูกจัดทำขึ้นทางออนไลน์ในปลายเดือนกันยายน 2551 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจที่นีลเส็นจัดทำขึ้นเป็นประจำ ปีละสองครั้งเพื่อติดตามเทรนด์ของผู้บริโภคทั่วโลก ในประเทศไทย ผลการสำรวจมาจากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงที่ใช้อินเตอร์เน็ตจำนวน 500 คน อายุ 15 ปี ขึ้นไป

นีลเส็นเผยผลการสำรวจของ 52 ประเทศทั่วโลกเกี่ยวกับระดับการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม รวมถึงความถี่ เหตุผลที่ทาน และเหตุผลที่ไม่ทาน ประเทศที่พบคนทานวิตามินและหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากที่สุดในโลกคือ ประ เทศไทยและฟิลิปปินส์ (66%) อันดับรองลงมาคือ ลิธัวเนีย (59%) ไต้หวัน และสหรัฐ (56% ) ตามลำดับ และหากเปรียบเทียบจากผลการสำรวจในแต่ละทวีป ผลการวิจัยพบความนิยมในการทานอย่างแพร่หลายในประเทศแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย มากกว่าประเทศในแถบยุโรปและละติน อเมริกา

ถึงแม้ว่าจะพบผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ที่สนใจการทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  แต่เมื่อถามถึงความถี่ในการทาน พบว่ามีผู้บริโภคเพียงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ ที่ตอบว่าทาน “ทุกวันเป็นประจำ” ในขณะที่อีกสิบหกเปอร์เซ็นต์ ตอบว่าตน “ ทานประมาณ 2-6 ครั้ง ต่ออาทิตย์ ” และ “ น้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อเดือน” ส่วนอีก สิบสามเปอร์เซ็นต์ กล่าวว่าตน “ทานประมาณหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ ”และ “ 2-3 ครั้งต่อเดือน ” หากเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศเอเชีย แปซิฟิค ผู้บริโภคที่ทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นประจำทุกวันได้แก่ผู้บริโภคในประเทศออสเตรเลีย (73%) นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ (67%) ตามลำดับ

และหากเปรียบเทียบจาก 52 ประเทศทั่วโลก เดนมาร์ก  จัดอยู่ในลำดับแรกของโลกมีกล่าวว่า ตนทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเป็นประจำทุกวัน ด้วยสัดส่วนที่มากถึง แปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ ลำดับรองลงมาอย่างใกล้เคียงกันมากคือ นอร์เวย์ (80%) และสหรัฐอเมริกา (79%)

คุณสุรีรัตน์ วงษ์ตระหง่าน ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายวิจัยข้อมูลผู้บริโภค  กล่าวว่า “ พฤติกรรมการทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค หากเปรียบเทียบในกลุ่มผู้ทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้น ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศในกลุ่มที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเช่น ประเทศในแถบยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ จะมีความถี่ในทานที่สูงกว่า ประเทศในกลุ่มเอเชีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ”
เหตุผลหลักในการทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

เหตุผลแรกที่ผู้บริโภคทั่วโลกคาดหวังจากการทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ “เพื่อช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน โรค ” โดยพบผู้บริโภคกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกเลือกเหตุผลนี้เป็นเหตุผลหลักในการรับประทาน และจากห้าสิบสอง  ประเทศที่ทำการสำรวจ นีลเส็นพบสามสิบเก้าประเทศเลือกเหตุผลนี้เป็นเหตุผลแรกเช่นกัน
 
ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศดังกล่าวที่เชื่อว่าการทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจะช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันโรคให้เพิ่มขึ้นได้   (52%) ส่วนเหตุผลที่สองคือ “เพื่อช่วยเสริมความไม่สมบูรณ์ของการรับประทานอาหาร” (50%) และ “เพื่อให้แน่ใจ ว่าการ รับประทานของพวกเขามีความสมดุล” (43%) ตามลำดับ

ส่วนปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนกระตุ้นให้ผู้บริโภคทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อาทิ “คำแนะนำของแพทย์ หรือ เภสัชกรตามร้านขายยาและร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ ”เป็นผู้แนะนำนั้น ค่อนข้างจะมีบทบาทน้อยมากต่อผู้บริโภคเนื่องจากมีผู้บริโภคเพียงสี่เปอร์เซ็นต์ที่ทานวิตามิน และอาหารเสริมเนื่องจากร้านขายยา หรือร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพเป็นผู้แนะนำ และเพียงเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ทานเพราะแพทย์แนะนำ

ผลการวิจัยพบสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งประการก็คือ เหตุผลหลักของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา (62 %) ที่เลือกทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็คือ “เพื่อให้แน่ใจว่าการรับประทานของเรามีความสมดุล” จากเหตุผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นลักษณะการบริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมทางการตลาดอย่างหนัก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กกลุ่มนี้ โดยชาวอเมริกันนิยมทานวิตามิน และอาหารเสริมเพื่อชดเชยนิสัยการบริโภคอาหารที่ไม่ดีของพวกเขา ส่วนอีกอีกประเทศที่มีผู้บริโภคเลือกเหตุผลข้อนี้เป็นข้อแรกมากถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์คือ ประเทศญี่ปุ่น

เหตุผลหลักที่ไม่สนใจทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

นีลเส็นยังถามต่อถึงเหตุผลของการไม่ทานวิตามิน หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยพบว่ากว่าครึ่งของผู้บริโภคชาวไทย (56%) “ไม่เห็นความจำเป็นในการรับประทาน” ส่วนอีกเกือบครึ่ง ( 49%) เชื่อว่า “ การรับประทานของพวกเขามีความสมดุลเพียงพอแล้ว” และ “ สินค้ามีราคาแพงเกินไป”
 
 


ลิลลี่ดอทคอมสวัสดีค่ะ
//